Jesteśmy już uczniami
Dodane przez Admin dnia 01/09/2020 18:05:34
Jesteśmy już uczniami1 września w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jak podkreślił jeden z rodziców,„nauka jest jak niezmierne morze, im więcej pijesz, tym bardziej jesteś, spragniony”.
Po krótkim przemówieniu Dyrektor Szkoły, uczniowie złożyli przysięgę przed sztandarem Szkoły.

Ślubuję być dobrym Polakiem,

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować kiedy urosnę.

Będę się starał swym zachowaniem,

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania dzieci na uczniów naszej szkoły (poprzez symboliczne dotknięcie lewego ramienia ołówkiem, czemu towarzyszyły wypowiadane słowa: "Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach".

Następnie przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyła się Rada Rodziców, przygotowując uczniom birety oraz rodzice przygotowując niespodziankę.Wszystkim u progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkiego dobrego. Uczniom, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać swoje zainteresowania, by we właściwy sposób decydowali o dalszych swoich losach. Rodzicom życzymy przede wszystkim spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym!


Grażyna Szybiak
Rozszerzona zawartość newsa