Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gorzycach - www.zsgorzyce.cba.pl
Nawigacja
Strona Główna
Download
FAQ
Forum
Linki
Szukaj

SZKOŁA
Galeria
Historia
Hymn Szkoły
Kadra
Samorząd Uczniowski

NAUCZYCIEL
Awans zawodowy
Karta Nauczyciela

UCZEŃ
Zgłoś problem
Dzwonki
Podział godzin
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez
Wykaz podręczników

RODZIC
Spotkania, wywiadówki
Dziecko w sieci
Ostatnie Artykuły
Harmonogram Ferii Zi...
Wydarzenia
PonWtoŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zespół Szkół w Gorzycach

Zespół Szkół
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Gorzyce 284
37-204 Tryńcza
woj. podkarpackie
tel: 0-16 642 11 88
Email: gorzyce_gimna@poczta.onet.pl
"... Sztuka nauczania
na tym między innymi polega,
aby zajęcia szkolne miały postać
zabawy, a wartość pracy ..."
A. Kamiński

Święto szkoły w Gorzycach
Już drugi rok z rzędu, 27 kwietnia cała społeczność Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II uczestniczyła w Święcie Szkoły.
- Jest to ważne wydarzenie w życiu szkoły, a także moment przywracania pamięci, nauk i wskazówek naszego Patrona - powiedział na wstępie uroczystości dyrektor Andrzej Swatek. Uroczystość rozpoczęła się od uczestnictwa wszystkich uczniów, nauczycieli, władz samorządowych we Mszy Świętej w miejscowym kościele. Ksiądz proboszcz Marian Jagieła w homilii zwrócił uwagę na istotę świętości papieża - polaka oraz na to, że powinien on stanowić wzorzec i autorytet we wszystkich naszych poczynaniach. Po Mszy Świętej wszyscy świętujący drugą rocznicę kanonizacji największego z Polaków przemieścili się pod pomnik Patrona usytuowanego na placu szkolnym. Tutaj rozbrzmiały słowa hymnu szkoły, a następnie przedstawiciele uczniów, nauczycieli, rodziców i władz samorządowych złożyli przed pomnikiem Patrona wiązanki kwiatów. Delegację rodziców reprezentowali: Ilona Siwik, Renata Bąk i Piotr Bąk, a w imieniu władz samorządowych wiązankę kwiatów złożyli: Ryszard Jędruch - wójt gminy Tryńcza, Stanisław Wielgos - przewodniczący Rady Gminy Tryńcza oraz Leszek Flak - miejscowy radny. Kolejnym punktem scenariusza szkolnej i środowiskowej uroczystości była część artystyczna przygotowana przez Stanisława Turka, Halinę Swatek, Dorotę Ruchałę i Joannę Siatecką. Wykonawcami mądrej i przepełnionej dydaktyzmem akademii byli uczniowie klasy VI, a także z klas I-III, oraz z klasy II i III gimnazjum. Widzów ujęła nie tylko treść montażu słowno-muzycznego, a także piękna scenografia, której głównym elementem był ogromnych rozmiarów obraz przedstawiający symboliczne schody prowadzące do nieba. Na trzecim stopniu tych schodów był właśnie Wielki Polak, a tuż obok widniało motto uroczystości: ,,Schodami wiary do świętości". Po zakończeniu akademii Stanisław Wielgos - przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do wymiaru duchowego i dydaktycznego uroczystości stwierdził, że choć droga do świętości jest trudna i czasami kręta, to jednak powinno się po niej kroczyć korzystając z przykładów życia i postaw naszego Wielkiego Polaka. Dopełnieniem uroczystości było rozdanie wszystkim uczniom kremówek ,,papieskich", które bezinteresownie przygotowała Dorota Czwakiel - przewodnicząca KGW w Gorzycach. Tak wspaniała uroczystość nie mogła by się odbyć bez pomocy i wsparcia Rady Rodziców, a szczególnie ze strony Ilony Siwik, Renaty Bąk, Marzeny Małek, Klaudii Śliwy i Izabeli Dec, a od strony materialnej od Ryszarda Jędrucha, wójta Gminy Tryńcza oraz Renaty i Piotra Bąków.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 28/04/2016 16:05:48 0 Komentarzy · 7 Czytań · Drukuj
Zaproszenie
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II serdecznie zapraszają mieszkańców Gorzyc na Święto Szkoły, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 9.00.
Program uroczystości:
9.00 - Msza św. w kościele parafialnym w Gorzycach
10.15 - Złożenie kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II na placu szkolnym
10.30 - Program artystyczny w wykonaniu uczniów

Admin dnia 24/04/2016 18:01:54 0 Komentarzy · 12 Czytań · Drukuj
Wycieczka szkolna
W dniach 11,12,13 maja 2016 roku organizowana jest wycieczka dla uczniów szkoły do Zakopanego i okolic. W programie m. in. zwiedzanie zabytków, wędrówki szlakami górskimi i kąpiel w aquaparku. Wszelkie informacje i wpłaty u kierowniczki wycieczki pani Beaty Piętowskiej.

Admin dnia 24/04/2016 18:01:08 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 12 Czytań · Drukuj
Karolina Fluda na najwyższym stopniu podium
21 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. W grupie gimnazjalnej Karolina Fluda - uczennica klasy III zdobyła I miejsce.
Gratulujemy!
Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowanie paniom z Rady Rodziców za przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu.

Admin dnia 24/04/2016 18:00:13 0 Komentarzy · 10 Czytań · Drukuj
Już po egzaminie
Klasa III gimnazjum przez trzy kolejne dni pisała egzamin. Był stres, ale i duża koncentracja nad prawidłowym wykonaniem zadań testowych. Jesteśmy przekonani, że wyniki w tym roku będą wysokie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 24/04/2016 17:59:43 0 Komentarzy · 11 Czytań · Drukuj
Rzymskie Imperium
6 kwietnia 2016 roku odbył się w naszej szkole pokaz ,,Rzymskie Imperium i tradycje antyku". Uczniowie szkoły mogli poznać realia epoki. Była to ciekawa lekcja historii.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 24/04/2016 17:59:14 0 Komentarzy · 10 Czytań · Drukuj
Sprawdzian klasy VI
5 kwietnia 19 uczniów klasy VI przystąpiło do sprawdzianu. Mamy nadzieję, że wyniki będą wysokie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 24/04/2016 17:58:14 0 Komentarzy · 10 Czytań · Drukuj
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
1. Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej,

2. Dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca św. Jana Pawła II w Gorzycach ,

3. Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Tryńczy,

4. Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle,

5. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie,

ogłaszają otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
.Stanowisko pracy: księgowy, w poszczególnych szkołach w następujących wymiarach :

1) 1/4 etatu w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej,

2) 1/4etatu w Zespole Szkół w Gorzycach,

3) 1/4etatu w Zespole Szkół w Tryńczy,

4) 1/8 etatu w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle,

5) 1/8 etatu w Publicznej Szkole Podstawowej w Ubieszynie.

Suma poszczególnych wymiarów równa się pełnemu etatowi.1. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) posiadać obywatelstwo polskie;

b) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego;

c) posiadać pełną zdolność od czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

d) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) posiadać wykształcenie:
– co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku księgowego oraz 2 -letni staż pracy w księgowości lub
– wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku księgowej;

f) posiadać nieposzlakowaną opinię;

g) posiadać umiejętność obsługi komputera;

h) posiadać ogólną znajomość regulacji prawnych w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych.2. Wymagania dodatkowe :

1) dodatkowe uprawnienia i certyfikaty w obszarze księgowości,

2) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

3) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

4) kreatywność,

5) dyspozycyjność,

6) praktyczna znajomość programów księgowych oraz programu Płatnik,

7) ukończony kurs ECDL,

8) odporność na stres,

9) prawo jazdy kat. B.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sprawdzanie dowodów finansowych pod względem formalno-rachunkowym

2) miesięczne uzgadnianie kont oraz wydatków z kosztami;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) przygotowywanie zestawień i analiz dla celów wewnętrznych;

6) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowanie;

7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz podatku dochodowym:

- comiesięczne uzgodnienie i przekazanie składek ZUS oraz raportów DRA,RCA,RSA dla wszystkich pracowników oraz ZUS IWA o zatrudnieniu ,

-prowadzenie ewidencji funduszu płac oraz sporządzanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań o zatrudnieniu, czasie pracy i wynagrodzeniach dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji ,

-naliczenie i odprowadzenie podatku od wynagrodzeń i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i przesyłanie do Urzędu Skarbowego,

-sporządzanie informacji do ZUS o uzyskanych dochodach emerytów i rencistów zatrudnionych w szkole,

-zgłaszanie nowych pracowników oraz ich wyrejestrowywanie w ZUS-ie,

-zgłaszanie i wyrejestrowanie członków rodzin na druku ZUS ZCZA,

-przygotowywanie pełnej dokumentacji dla pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę, tj.Rp-7, rozwiązanie umowy, świadectwa pracy,

8) dekretacja rachunków z wyszczególnieniem rozdziałów i paragrafów;

9) realizacja rachunków za pomocą elektronicznego dostępu do systemu bankowego;

10) prowadzenie kartotek zadłużeniowych, przygotowywanie umów o pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego;

11) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1) praca na :

a) 1/4etatu w Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej,

b)1/4etatu w Zespole Szkół w Gorzycach,

c) 1/4etatu w Zespole Szkół w Tryńczy,

d) 1/8 etatu w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle,

e) 1/8 etatu w Publicznej Szkole Podstawowej w Ubieszynie.

2) praca przy komputerze ,

3) oświetlenie pomieszczenia światłem naturalnym i sztucznym,

4) miejscem pracy będą pomieszczenia szkolne ,

5) dni i godziny pracy zostaną ustalone z dyrektorami poszczególnych szkół.5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkołach Gminy Tryńcza, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4) oświadczenie o niekaralności, w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z KRK,

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładów pracy, potwierdzających wymagany staż pracy,

7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8) oświadczenie kandydata o nietoczących się wobec niego postępowaniach karnych,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. D. U z 2013r.poz.168 z późn. zm.),

10) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.7. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół w Tryńczy pok. nr 12 lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 129 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko księgowego w szkołach Gminy Tryńcza" w terminie do dnia 21.04.2016 r.

W przypadku ofert wysłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do siedziby Zespołu Szkół w Tryńczy. Oferty, które wpłyną do Zespołu Szkół po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Komisja powołana przez dyrektorów szkół będzie działać dwu etapowo:

I etap- zapoznanie z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie spełnienia przez nich kryterium formalnego określonego w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi kryterium formalne.

Kandydaci pozytywnie zweryfikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy
w Tryńczy, na stronach internetowych szkół Gminy Tryńcza oraz na tablicach informacyjnych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. D.U. z 2014r poz.1182) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2014r poz.1202). " Pod klauzulą należy złożyć czytelny podpis.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.8. Informacji dodatkowych można uzyskać pod numerami telefonów :

Zespół Szkół w Tryńczy tel. 16 642 12 14 lub 16 633 62 16

Osoby do kontaktu: Zygmunt Kulpa, Wioletta Panek

Tryńcza, dnia 08.04.2016 r.

Więcej informacji:http://www.bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150

Admin dnia 08/04/2016 17:55:26 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 28 Czytań · Drukuj
W 11. rocznicę śmierci Patrona
W sobotę, 2 kwietnia 2016r. delegacja uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze przed pomnikiem św. Jana Pawła II. Był to wyraz pamięci o 11. rocznicy śmierci Patrona. Później o godzinie 21:00 duża grupa parafian uczestniczyła w modlitwach do świętego Jana Pawła II na placu szkolnym przed jego pomnikiem. Szczególnie wzruszający moment przypadł na godzinę 21:37, kiedy to - oprócz słów modlitwy - słychać było z oddali melodie ,,Barki" granej na trąbce.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 03/04/2016 20:36:09 0 Komentarzy · 17 Czytań · Drukuj
Pomoc dla dzieci z Ukrainy
W naszej szkole kontynuowana jest akcja pomocy dla dzieci z Ukrainy. Obecnie zbieramy dla nich zeszyty szkolne. Akcja trwać będzie od 1.04.2016r. do 8.04.2016r. Zebrane zeszyty zostaną zawiezione w dniu 9 kwietnia 2016r. do Lwowa przez P. Szybiak.
Jan Paweł II powiedział: "Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Są to piękne słowa, którymi powinniśmy kierować się w życiu. Pomoc ludziom, a szczególnie tym nieznanym mnoży dobro i siły w naszym sercu, aby robić więcej dobrych uczynków.
Jeśli ja pomogę dziś, jutro ktoś pomoże mnie.

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Admin dnia 02/04/2016 07:55:07 0 Komentarzy · 12 Czytań · Drukuj
Dzielny Mały Strażak
W dniu 6 marca 2016r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie zorganizowała dla najmłodszych zajęcia "Dzielny Mały Strażak".
Obejmowały one:
- ćwiczenia sprawności fizycznej i znajomości zasad bezpieczeństwa;
- oglądanie krótkich fragmentów z pożarów i wypadków;
- instruktaż jak zachować się, co zrobić i gdzie dzwonić w sytuacjach zagrożenia;
- pierwszą pomoc;
- zwiedzanie Straży Pożarnej.
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice - Natalia Łakota z kl.0a i Zuzanna Łakota z kl.Ib, które zdobyły dyplomy "Dzielny Mały Strażak".
Gratulujemy

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 24/03/2016 11:32:11 0 Komentarzy · 13 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 31 1 2 3 4 > >>
[ Tytul dokumentu ]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Losowa fotografia
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: peryskop

[ Tytul dokumentu ]